Povoljne avionske karte

Kako pronaći povoljne avionske karte

Pronalaženje povoljnih avionskih karata može biti izazovno, ali uz nekoliko koraka možete povećati svoje šanse da pronađete dobre ponude. Evo nekoliko saveta: Planirajte unapred: Kupovina karata unapred, obično nekoliko meseci unapred, može vam pomoći da pronađete povoljnije cene. Avio kompanije često nude niže cene za karte kupljene ranije. Budite fleksibilni s datumima: Ako možete biti…

Otkazan avionski let

Šta raditi kada je otkazan avionski let?

Otkazan avionski let  može biti frustrirajuće iskustvo, ali postoje koraci koje možete preduzeti kako biste se nosili s tom situacijom i nastavili s putovanjem. Evo nekoliko koraka koje možete slediti: Proverite obaveštenja aviokompanije: Prvo, proverite svoju e-poštu i poruke kako biste videli je li aviokompanija poslala obaveštenje o otkazivanju leta. Obaveštenja će obično sadržati informacije…

prava putnika aerodrom

Osnovni pojmovi kod zaštite prava putnika u vazdušnom saobraćaju

Najpre se treba upoznati sa osnovnim pojmovima u pravnom odnosu avio-prevoznika i putnika . Oštećeni putnik naknadu štete može tražiti po osnovu Regulative EC 261 od avio-prevozioca države potpisnice ESAA sporazuma. Avio-prevozilac je stoga onaj prevozilac kojem je nadležno telo države potpisnice ESAA sporazuma izdalo važeću operativnu dozvolu u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1008/2008 od 24.…

U kom roku podneti reklamacije?

Ne postoji određeno vreme i rok u kojem morate poslati reklamaciju avio-kompaniji.Zakon o obligacionim odnosima govori o da povraćaj novca zastareva nakon 10 godina dok naknada štete zastareva nakon tri godine. Ukoliko avio-kompanija odbije zahtev putnika, u Srbiji imate mogućnost da uložite žalbu Direktoratu civilnog saobraćaja Republike Srbije koji izdaje dozvole za poslovanje avio-kompanijama na…

Prava putnika u slučaju otkazivanja leta

Putnici u avio saobraćaju imaju pravo na povraćaj novca u slučaju otkazivanja leta zbog vremenskih prilika, problema u vezi sa bezbednošću ili nekih drugih razloga na koje avio kompanija nema mogućnost uticaja. Pored povraćaja novca, druga opcija je zamenski let, što avio kompanije umeju da predstave kao jedinu mogućnost koja se nudi, prećutkujući mogućnost povraćaja…