U kom roku podneti reklamacije?

Ne postoji određeno vreme i rok u kojem morate poslati reklamaciju avio-kompaniji.Zakon o obligacionim odnosima govori o da povraćaj novca zastareva nakon 10 godina dok naknada štete zastareva nakon tri godine. Ukoliko avio-kompanija odbije zahtev putnika, u Srbiji imate mogućnost da uložite žalbu Direktoratu civilnog saobraćaja Republike Srbije koji izdaje dozvole za poslovanje avio-kompanijama na…

Prava putnika u slučaju otkazivanja leta

Putnici u avio saobraćaju imaju pravo na povraćaj novca u slučaju otkazivanja leta zbog vremenskih prilika, problema u vezi sa bezbednošću ili nekih drugih razloga na koje avio kompanija nema mogućnost uticaja. Pored povraćaja novca, druga opcija je zamenski let, što avio kompanije umeju da predstave kao jedinu mogućnost koja se nudi, prećutkujući mogućnost povraćaja…