U kom roku podneti reklamacije?

Ne postoji određeno vreme i rok u kojem morate poslati reklamaciju avio-kompaniji.Zakon o obligacionim odnosima govori o da povraćaj novca zastareva nakon 10 godina dok naknada štete zastareva nakon tri godine. Ukoliko avio-kompanija odbije zahtev putnika, u Srbiji imate mogućnost da uložite žalbu Direktoratu civilnog saobraćaja Republike Srbije koji izdaje dozvole za poslovanje avio-kompanijama na…